Jump to content


Photo

PATRIA AMV 8x8


No replies to this topic

#1 ForumVojnik

ForumVojnik

    Advanced Member

  • Administrators
  • 99 posts

Posted 21 June 2013 - 09:11 AM

Patria AMV je oklopno modularno vozilo to?ka?? koji proizvodi finska firma " Patria Weapon System" pogona 8x8.
Prvi prototip vozila zavr??en je 2001 godine, sa serijska proizvodnja je pokrenuta 2004 godine. Za to vreme vozilo je u?estvovalo na velikim svetskim test vo??njama i ubedljivo pobedilo u odnosu na ostale sli?ne rivale.

Familiju ovog vozila ?ini deset razli?itih modela, a osnovni model proizvodi se u vi??e verzija i to. borbeno vozilo pe??adije, komandno i sanitetsko vozilo. Po zahtevu kupca vr??i se ugradnja razli?ite opreme, ??to odre??uje i te??inu vozila koje se kre??e u granicama od 16-26 tona s tim da amfibija mo??e biti maksimalne te??ine 22 tone.
Patriu karakteri??e i primena komercijalnih komponenti, posebno kod hodnog dela vozila, ?ime se znatno smanjuje proizvodna cena vozila. Primena ovih komponenti imal je za cilj primenu dizel motora Scania DI 12 snage 405 kW

Verzije vozila:

Oklopni transporter naoru??an sa mitraljezom kalibra 12,7mm, sme??tenom u kupolu PLM 127 koja ima elevaciju-8 do +48 stepeni.
Kupcima se nudi i deset razli?itih tipova kupole od kojih neke imaju top 30mm

AMOS- automatski minobaca? kalibra 120mm, sa kadencom od 24 granate u minuti opremljen sa vrhunskom artiljerijskom informatikom.
NEMO- poluautomatski jednocevni minobaca? kalibra 120mm, koji mo??e biti ugra??en na sve oklopnike to?ka??e pogona 6x6 i 8x8, ?ak i na patrolno desantnim ?amcima. Kupola je te??ine 1,5 tona pokriva prostor od 360 stepeni, a elevacija se krece-3 do 85 stepeni, posada broji 2-3 ?lana, a u kupoli je spregnut i mitraljez.

Dosada je vozilo ispitano vi??e zemalja iza njega odlu?ili su se : Poljska gde se proizvodi pod imenom " Rosomak", Slovenija " Svarun", Hrvatska, JAR


Posted Image

Posted ImageReply to this topic  


Cafe.ba