Jump to content


Photo

Naoru??anje iz tvornice naoru??anja I??ma??


1 reply to this topic

#1 ForumVojnik

ForumVojnik

    Advanced Member

  • Administrators
  • 99 posts

Posted 23 June 2013 - 06:18 PM

Tema za naura??nje prizvedeno u tvornici I??ma??.


Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image
Aek-971
Posted Image

  • ForumVojnik likes this

#2 roko makinja

roko makinja

    Newbie

  • Moderators
  • 7 posts

Posted 02 July 2013 - 11:18 AM

Hronologija vjesti vezana za AK-12 

    Novi Kala??njikov ima brojne gre??ke - potvrdila Agencija      26.11.2012Najnovija verzija ruske, svjetski poznate juri??ne pu??ke Kalashnikov, AK-12, pokazala je ?itav niz problema tijekom po?etnog ispitivanja, izjavio je ??ef agencije odgovorne za testiranja novog naoru??anja, prenose RIA Novosti. "Testiranja zavr??avaju, oko 80 posto je do sada odra??eno, ali postoji niz nedostataka kod juri??ne pu??ke", rekao je Dmitrij Semizirov, generalni direktor dr??avne tvrtke Tochmash sa sjedi??tem u blizini Moskve.

Semizirov je odbio komentirati na ??to se odnose nedostaci, rekav??i kako su to povjerljive informacije za proizvo??a?a. Oru??je je razvila tvrtka Izhmash, koja proizvodi pu??ku Kala??njikov jo?? od 1950.

Drugi izvor, me??utim, rekao je za RIA Novosti kako su nedostaci otklonjivi. Glavni konstruktor Izhmasha Dmitrij Zlobin je branio novo oru??je, rekav??i kako je AK-12 je poslan na preliminarna testiranja upravo da "istakne sve dobre i lo??e strane novog razvoja." Nakon ??to zaprime stru?na zapa??anja iz Tochmasha, konstruktori Izhmasha ??e ugraditi sve potrebne izmjene na oru??je koje ??e biti spremno za dr??avna ispitivanja u drugoj polovici 2013, dodao je on.

Izhmash predstavio prototip nove juri??ne pu??ke Kalashnikov  (28.01.2012)

Najve??i proizvo??a? pu??aka u Rusiji predstavio je najnoviju verziju Kalashnikov juri??ne pu??ke, izvjestile su RIA Novosti. AK-12 koju je konstruirao Izhmash predstavlja osnovnu platformu koja se mo??e modificirati prema zahtjevima kupaca, a nudi i pobolj??anu ergonomiju, tvrdi proizvo??a??.

Prema izjavama proizvo??a?a, pu??ka je modificirana tako da mo??e ispaljivati streljivo kalibra 5.56-mm do 7.62-mm i ima tri re??ima rada: jedno opaljenje, trostruko opaljenje i automatski re??im.

Na pu??ku se mo??e integrirarti bilo koji baca? granata. Ministarstvo munutarnjih poslova Rusije naru?ilo je 100 komada radi testiranja, izjavili su du??nosnici tvrtke.

Oru??ane snage jo?? nisu pokazale inters vjerojatno zbog ?injenice da imaju vi??ak pu??aka AK-74.


Ruska juri??na pu??ka Kala??njikov AK-47 prolazi kroz modernizaciju  (29.02.2012)

Ruski AK-47, najpopularnija juri??na pu??ka na svijetu biti ??e modernizirana. Tvornica Izhmash Machine u Udmurtiji, koja proizvodi AK-47, objavila je kako je nova verzija AK-12 u razvoju, pi??e The Guardian. Kad je rije? o promjenama, AK-12 ??e se mo??i koristiti jednom rukom. Konstruktori su odlu?ili postaviti sigurnosne mehanizme s obje strane pu??ke, a ne samo sa jedne strane.

"Jedna od novina je svakako njezina modularnost," izjavila je glasnogovornica Izhmash-a Elena Filatova. "Pu??ka je konstruirana kao osnovni model na koju se mo??e primijeniti 20 razli?itih modifikacija bilo da je rije? o vojnoj ili civilnoj uporabi ili razli?itim kalibrima streljiva."

Automatska pu??ka AK-12 pro??i ??e testiranja do kraja godine. Juri??na pu??ka AK-47 se koristila u sovjetskoj vojsci jo?? od 1947. Od tada do danas, prodalo se vi??e od 75 milijuna juri??nih pu??aka AK-47.


Ruska vojska uskoro treba usvojiti novu juri??nu pu??ku Kala??njikov    (02.05.2013)

Sudbina nove juri??ne pu??ke Kala??njikov AK-12 koja se razvija za rusku vojsku biti ??e odlu?ena tijekom postupka dr??avnih ispitivanja koja po?inju u lipnju 2013, priop??io je najve??i ruski proizvo??a? pu??aka, Izhmash. "U interesu Ministarstva obrane, Izhmash radi na modernizaciji AK-74 i AK-100 juri??nih pu??aka u slu??bi ruske vojske, kao i razvoju standardne juri??ne pu??ke na platformi AK-12 koja ??e pro??i ispitivanja u lipnju 2013.", izjavio je Izhmashov glavni instruktor Vladimir Zlobin.

Ako ispitivanja budu uspje??na, nova juri??na pu??ka ??e se staviti u proizvodnju i biti ??e usvojena kao slu??beno oru??je za rusku vojsku. Razvoj AK-12 je po?eo sredinom 2011. Novo oru??je zadr??ava cjelokupni izgled i zna?ajke AK-74, u slu??bi ruske vojske od 1970-ih, ali ima nekoliko izmjena i ergonomskih promjena.Posted Image

Posted ImageReply to this topic  


Cafe.ba